Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (Humas PP PBSI)
Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Humas PP PBSI)
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (Djarum Badminton)
Dechapol Puavaranukroh & Sapsiree Taerattanachai (Humas PP PBSI)
Dechapol Puavaranukroh & Sapsiree Taerattanachai (Humas PP PBSI)
Sapsiree Taerattanachai & Dechapol Puavaranukroh (Humas PP PBSI)
Yuta Watanabe & Arisa Higashino (Humas PP PBSI)
Dechapol Puavaranukroh & Sapsiree Taerattanachai (Badminton Photo/Yohan Nonotte)
Dechapol Puavaranukroh & Sapsiree Taerattanachai (Badminton Photo/Mikael Ropars)
Dechapol Puavaranukroh & Sapsiree Taerattanachai (Badminton Photo/Raphael Sachetat)