Mochamad Rehan Diaz (PB Mutiara Cardinal) menyambut pengembalian.
Mochamad Rehan Diaz (Mutiara Cardinal) mengembalikan shuttlecock.