Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi) bersiap menghadang serangan.
Ferdian Mahardika/Anggia Shitta Awanda (PB Jaya Raya) mengembalikan shuttlecock.
Irfan Fadhillah/Shela Devi Aulia (PB Jaya Raya) mengembalikan shuttlecock.