Kevin Sanjaya Sukamuljo & Marcus Fernaldi Gideon (Badminton Photo/Raphael Sachetat)
Marcus Fernaldi Gideon & Kevin Sanjaya Sukamuljo (Badminton Photo/Erika Sawauchi)
Marcus Fernaldi Gideon & Kevin Sanjaya Sukamuljo (Badminton Photo/Raphael Sachetat)
Pusarla V Sindhu (Badminton Photo/Raphael Sachetat)
Kevin Sanjaya Sukamuljo (Badminton Photo/Erika Sawauchi)
Kevin Sanjaya Sukamuljo & Marcus Fernaldi Gideon (Humas PP PBSI)
Pramudya Kusumawardana & Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (Badminton Photo/Erika Sawauchi)
Marcus Fernaldi Gideon & Kevin Sanjaya Sukamuljo (Humas PP PBSI)
Marcus Fernaldi Gideon dan keluarga (Humas PP PBSI)
Vega dan Viktor Axelsen (Dok. @ViktorAxelsen)